Ubezpieczenia domu i mieszkań

Protect your house

Najpopularniejszą formą ochrony jest kompleksowe ubezpieczenie mieszkania lub ubezpieczenie domu. W ramach polisy możemy ubezpieczyć nie tylko mury ale również mienie, które znajduje się wewnątrz nieruchomości. Aktualnie na rynku dostępne są różne warianty zakresu ubezpieczenia. Nowym rozwiązaniem jest ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, które gwarantuje najpełniejszą ochronę ubezpieczeniową.